Kontakt (od maja 2011 r.)

Miasto: Rzeszów

Ulica: Baldachówka 3/3

Telefon: 17 858 11 35

E-mail: [email protected]

Godziny otwarcia
kancelarii:
Pn-Pt: 8.00-16.00

Poprzednia siedziba:
ul. Rynek 7
w Rzeszowie

Obecna siedziba:
ul. Baldachówka 3/3
w Rzeszowie

Opłaty

Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U.2010 r. Nr 101, poz.649 z późn.zm.) notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U. 2009 r. Nr 93, poz.768 z późn.zm.) notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności.


Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( tekst jednolity: Dz.U.2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn.zm.) notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową jeśli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis do księgi wieczystej.


Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564).


Do kwoty taksy notarialnej należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23 %.


Najłatwiejszym sposobem poznania wysokości pobieranej taksy od danej czynności i jej wartości, jest kontakt telefoniczny z Kancelarią w Rzeszowie, w której jej pracownicy w ciągu kilku sekund bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji.

Notariusz Rzeszów